Artister

TINA GRØNKVIST

Tatovert siden 2012 – Norsk Tattoo Union styremedlem. Gjennomført kurs: Grunnkurs i praktisk dekontaminering av medisinsk utstyr 06.12.16 – Oslo Universitetssykehus Basis Hygiene 1 & Basis Hygiene 2. 08.03.2015 – Tattoo & Piercing Education Scandinavia. Kurs i hygiene og blodsmitte godkjent av Norske Helsemyndigheter og Norsk Tattoo Union.

E-mail: Tigrtattoo@gmail.com
Tlf: 91525885

CICILIE BERGERSEN

Startet hos Tigrtattoo i 2018 – Basis hygiene 1 og basis hygiene 2 gjennomført 08.12.18 – tattoo & piercing education scandinavia. Tre års utdannelse innen tegning, anatomi og fargelære fra 2005-2008

E-mail: cicilie.bergersen@gmail.com
Tlf: 45848995